stodent

Protetyka stomatologiczna

Korony pełnoceramiczne - wyglądem najbardziej zbliżone do naturalnych zębów

Estetyka uzupełnienia protetycznego zależy w znaczącym stopniu od rodzaju "podbudowy" - nośnika, na który napala się porcelanę. Metal używany w koronach metaloceramicznych jest nieprzezroczysty - załamanie i odbicie światła następuje w warstwach porcelany o grubości 1,5 mm. W tego typu pracach brakuje tzw. "głębi" zęba.

To zjawisko w przypadku koron pełnoceramicznych jest korygowane przy zastosowaniu przezroczystej podbudowy mającej doskonałe optyczne właściwości - napalona lub prasowana porcelana, tlenek cyrkonu, szkło.

Prace złożone

Prace złożone są wykorzystywane z myślą osiągnięcia maksymalnego efektu estetycznego na istniejących zębach, kiedy ich liczba jest zbyt mała na zaplanowanie stałego uzupełnienia typu mosty. Praca złożona składa się z protezy szkieletowej mocowanej do istniejących zębów w niewidoczny sposób poprzez system zamków, zatrzaskowych lub teleskopów.